Traumaverwerking en Hooggevoeligheid

Trauma's en stress kunnen je leven enorm beïnvloeden. In normale omstandigheden zal al wat je bewust en onbewust waarneemt (ziet, hoort, ruikt, proeft, voelt, ...)zich opslaan in een cluster als een herinnering. Als je in stress bent of iets traumatisch ondergaat zal alles wat je bewust en onbewust waarneemt opgeslagen worden als gevaar. Deze waarnemingen verbinden zich afzonderlijk aan de amygdalae, de emotionele alarmcentra in je hersenen die een belangrijke rol spelen bij angst en agressie. Ze functioneren als een soort stressknop. De amygdalae scannen zonder dat jij het weet voortdurend de omgeving af op zoek  naar alarmsignalen en bepalen de mate van dreiging. Als je veel waarnemingen als "gevaar" hebt opgeslagen resulteert dit in een gevoel van onveiligheid waardoor alle zintuigen op "scherp" komen te staan. Het onbewuste reageert zeer snel en is al in overlevingsreflex voor we zelf kunnen kiezen wat we met die situatie willen doen en handelt dan vanuit vechten en vluchten. Voortdurend in stress en in de "scherp" modus zijn zorgt op de duur voor totale uitputting. We hebben veiligheid nodig om in een ontspannen modus te zijn en al ons vermogen te kunnen inzetten. Het is dus nodig de alarmsignalen op te sporen en los te maken.

"Ben je moedig genoeg om je alarmsignalen te benaderen en te bevrijden?"

Omgaan met trauma vraagt een subtiele aanpak. Grenzen respecteren en aftasten, veiligheid bieden en zachtjes benaderen zijn van essentieel belang. Dus ook in de omgang met jezelf. Een erg gekwetst kind komt echt niet uit zijn hoekje als je 1 keer sorry zegt. Vertrouwen bouwt zich langzaam op. Wees dus geduldig met jezelf en heb begrip voor anderen.

Trauma's hebben een enorme inpakt op mensen met hooggevoeligheid (HSP). Personen met hooggevoeligheid zijn gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Zij voelen heel subtiel de nuances aan in de stemmingen en lichaamstaal bij anderen en zijn ook gevoeliger voor geuren , geluiden, lichtinval etc. Hooggevoeligheid is te wijten aan een andere hersenwerking, waarbij indrukken en gevoelens zich meer differentiëren. Dit betekent dat hooggevoelige personen vaker last hebben van stress en trauma. Er zijn ongeveer 15 % hooggevoelige mensen in onze maatschappij en wat zij beleven is voor niet hooggevoelige mensen vaak erg moeilijk te verstaan. Hooggevoeligheid is ook een talent, als je ermee leert omgaan en het leert inzetten in je dagelijks leven geeft het een enorme rijkdom.

"Leven met hooggevoeligheid evolueert van moeilijkheid naar talent"

Meer informatie of een afspraak maken ?

 

contact